Stipendiefonder

 

Tekoutbildningarnas Stipendiefonder är ett gemensamt organ för
administrering av följande stipendiefonder:

Robert A:son Byttners stipendiefond
Västra Sveriges Tekoförenings stipendiefond
Svenska Textiltekniska Riksförbundets Stipendiestiftelse