Ansökningsförfarande

Ansökan om stipendium kan 2024 endast göras via denna hemsida.

Vid ansökan skall du även bifoga en A4-sida (obs ej två eller flera sidor) där du mer utförligt beskriver vad du ämnar använda stipendiet till. A4-sidan skall även innehålla en kostnadsredovisning/kalkyl för det belopp som ansöks. Förbered detta dokument/sida innan du går vidare och fyller i din ansökan.

Följande filformat är godkända: pdf, doc/docx och xls/xlsx.
Efter att du skickat in din ansökan får du en bekräftelse via e-post.

Gå vidare