Ansökan

Information för ansökan läggs ut på denna sida med början den 1 februari 2025. Ansökningarna skall vara Tekoutbildningarnas Stipendiefonder tillhanda senast 31 mars 2025. Sökande därefter hänvisas till februari-mars nästa år. Inga ansökningar mottages per post eller e-post. Under vår FAQ finns svar på vanliga frågor som gäller ansökan om stipendium.

Redogörelse för tilldelat stipendium

Den som tilldelats stipendium skall lämna en redogörelse för stipendiets användning senast tre (3) månader efter det att stipendieaktiviteten är genomförd.

Redogörelsen för stipendiets användning skall begränsas till en A4-sida och vara max 3 Mb stor. Sidan skickas därefter till e-postadress: info@tekostipendier.se