Om Stipendiefonderna

Robert A:son Byttners Stipendiefond

Textilingenjören Robert A:son Byttner, som avled den 3 januari 1973, förordnade i testamente att viss del av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla Textilinstitutet i Borås för att där bilda en stipendiefond med hans namn. Textilinstitutet i Borås upphörde den 30 juni 1985 men fonden finns kvar och förvaltas på det sätt som stadgarna anger. Fondens ändamål är att främja ungdoms utbildning (inom teko). Detta sker genom årlig utdelning av stipendier.

Västra Sveriges Tekoförenings Stipendiefond

Denna stipendiefond är inrättad av branschföreningen Västra Sveriges Tekoförening 1985. När föreningen upphörde år 2000 tillfördes stipendiefonden föreningens kvarvarande medel. Fondens ändamål är att främja utbildning av medarbetare inom tekobranschen. Detta sker genom årlig utdelning av stipendier, som också kan utgå till studerande, som genomgår utbildning inom teko-området.

Svenska Textiltekniska Riksförbundets Stipendiestiftelse

Denna stipendiefond bildades i slutet av 1984 av Svenska Textiltekniska Riksförbundet. Fondens ändamål är att främja textil utbildning genom utdelning av stipendier eller bevilja anslag till forskning och utveckling inom textil- och konfektionsområdet.

Anmärkning

De ovan uppräknade stipendiefonderna administreras gemensamt av organisationen Tekoutbildningarnas Stipendiefonder. Den som söker stipendium behöver därför inte vända sig direkt till någon av fonderna utan kan använda sig av det sökningsförfarande som beskrivs på denna hemsida.