Vanliga frågor

Hur ansöker jag om stipendium?
Hur görs ansökan om vi är några som vill göra en ansökan tillsammans?
Vad skall jag bifoga till ansökan?
Vilken ansökningstid gäller?
När ges besked om att sökt stipendium har beviljats eller fått avslag?
Hur sker utbetalningen av tilldelat stipendium?
Hur skall jag redovisa användningen av tilldelat stipendium?
Exempel på områden inom vilka stipendier har beviljats
Exempel på områden inom vilka stipendier inte har beviljats