Kontakt

 

Ansökan

Ansökan om stipendium görs digitalt, via denna hemsida, under fliken "Ansökan".

Redogörelsen

Redogörelsen för stipendiets användning skall begränsas till en A4-sida och vara max 3 Mb stor.
Sidan skickas därefter till e-postadress: info@tekostipendier.se

Upplysningar

Om du önskar upplysningar utöver vad som finns på denna hemsida kan du ta
kontakt via e-postadress: info@tekostipendier.se

Adress för övriga handlingar

Tekoutbildningarnas Stipendiefonder, Box 55008, 501 14 Borås