Utbildningsstipendier för studerande inom textil och konfektion


Tekoutbildningarnas Stipendiefonder har till uppgift att främja svensk tekoutbildning och tekobranschens utveckling.
Detta sker bl.a. genom utdelning av stipendier, som kan sökas av studerande eller medarbetare i tekoföretag som genomgår
tekoutbildning på gymnasial-, eftergymnasial- eller högskolenivå. Även de som har avslutat sådan utbildning under de
senaste två åren är berättigade att söka. Vid val av stipendiat tar respektive fondstyrelse särskild hänsyn till hur
användningen av det sökta stipendiet kommer att vara till fördel för svensk tekonäring.

Ansökan om stipendium görs digitalt, via denna hemsida, under fliken "Ansökan".
Ansökningsperioden börjar årligen den 1 februari och avslutas den 31 mars.
Därefter hänvisas sökande till februari-mars året därpå. Inga ansökningar mottages per post eller e-post.

Under fliken FAQ finns svar på vanliga frågor som gäller ansökan om stipendium.