Vanliga frågor

Hur ansöker jag om stipendium?

Ansökan gör elektroniskt via denna webbsida, under Ansökan. Fyll i, och skicka in, den information som efterfrågas och bifoga sidan med utförligare information om projektets användning och kostnadsberäkning.

Hur görs ansökan om vi är några som vill göra en ansökan tillsammans?

Utse en person som huvudsökande och uppge de övriga sökandes namn som medsökande.

Vad skall jag bifoga till ansökan?

Endast en A4-sida får bifogas ansökningsformuläret. Denna sida skall innehålla en mer utförligare information om projektets användning samt en kostnadskalkyl. Övrig information som du vill lämna kan också skrivas in på denna sida. Denna fil kan vara av typerna doc/docx, xls/xlsx eller pdf, och får vara max 1MB stor.

Vilken ansökningstid gäller?

Sista ansökningsdag är den 31 mars.

När ges besked om att sökt stipendium har beviljats eller fått avslag?

Under mitten/slutet av maj månad skickas besked till alla sökande.

Hur sker utbetalningen av tilldelat stipendium?

Detaljerade anvisningar finns i det besked som skickas ut i mitten/slutet av maj månad.

Hur skall jag redovisa användningen av tilldelat stipendium?

Stipendiet skall vara använt inom två år efter att stipendiet beviljades. Senast 3 månader efter stipendiets användning skall du också redovisa hur stipendiet har använts. Redogörelsen skall begränsas till en A4-sida och vara max 3 Mb stor.

Exempel på områden inom vilka stipendier har beviljats

  • Studier inom textil och konfektion om minst två terminer vid utländsk skola
  • Material till examensarbeten, projektarbeten, gesällprov, utställningar
  • Gruppstudieresor som har ett tydligt samband med pågående studier
  • Lärarfortbildning eller mässbesök
  • Konferenser eller utbildningsdagar inom teko-området

Exempel på områden inom vilka stipendier inte har beviljats

  • Praktik vid svenskt eller utländskt företag
  • Termins- eller kursavgifter
  • Enskilda studieresor eller mässbesök
  • Levnadsomkostnader
  • Inköp av maskiner och utrustning